Rượu vang đỏ: Đại diện cho máu và lửa, nó đi liền với sức mạnh - quyền lực cũng như sự quyết tâm của người lãnh đạo. Màu đỏ là màu của sự may mắn & thành công do đó rượu vang đỏ sẽ là món quà tặng sếp nam mà bạn nên để tâm.